HOME > EDITO

19 feb 155606

Morgen
Met de herfst komen we ook aan de tweede editie van het Maïs Festival, dat net zoals vorig jaar een reeks initiatieven verzamelt die op een vaak participatieve wijze hedendaagse creatie en stedelijke context in verband brengen.

Er worden verschillende doeleinden nagestreefd: het gaat er ten eerste om de verworvenheden van Brussel 2000 te behouden door het idee dat toen werd opgestart, verder te zetten en een aantal verenigingen te blijven steunen, die in deze bepaalde context zijn ontstaan. Het gaat er in het Maïs Festival ook om de Brusselse vitaliteit op het vlak van innoverende stedelijke creatie in de kijker te plaatsen, vaak een ongekende voor het grote publiek. Naast de actie van het Comité van Stedelijke Kunsten dat belast is met het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte, lijkt het me immers belangrijk om de stad open te stellen voor precieze interventies van jonge plastici. Het kortstondige en omkeerbare karakter van deze interventies geeft ze een grote vrijheid en een durf die noodzakelijk zijn in een hoofdstad als Brussel, die oog heeft voor haar patrimonium maar open oor staat voor de inzet van de hedendaagse creatie.

Het uiteindelijke doel is het scheppen van de mogelijkheden tot uitwisseling, het samenbrengen van verschillende lokale actoren om het bestaande cultureel weefsel te versterken en opkomende, soms precaire verenigingen te verstevigen.

Ik wens in het bijzonder de Dexia bank te bedanken die voor ons de deuren opent van het gebouw Vanderborght, deze opmerkelijke oude winkel in functionele stijl in de Schildknaapstraat. Dankzij een twee weken durend intens programma, wordt de 'VDB' voor de gelegenheid een dynamisch en gezellig artistiek laboratorium in het hart van de stad.

Op het programma: performances en interventies in de openbare ruimte, concerten, tentoonstellingen... rijk aan emoties en ontdekkingen.HENRI SIMONS
Eerste schepen van de Stad Brussel bevoegd voor Cultuur
BAR__
CONCERT AUDIO/VIDEO__
CONFERENTIE__
DANS__
DESIGN__
DIGITALE CULTUUR__
DJ PARTY__
FOTOGRAFIE__
GELUID CREATIE__
MUZIEK__
PERFORMANCE__
SALON__
STADSINTERVENTIE__
TENTOONSTELLING__
VIDEOKUNST__
VISUELE KUNSTEN__
WORKSHOP__
Web design: isa & MAGIC MEDIA Developement: Belzebyte